รายชื่อศิษย์เก่าที่รอการ update

วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๓) มหาโต๊ด ส่ง mail มา update รายชื่อเพื่อนๆ ศิษย์เก่าเพิ่มเติม แต่รายละเอียดยังไม่ครบ ผมเลยไม่สามารถ upload เข้า "ทำเนียบศิษย์เก่า" ได้ ยังงัยถ้าท่านเหล่านี้มีโอกาสเข้ามาอ่าน บทความนี้ โปรดส่งรายละเอียดมาให้ผมดังนี้นะครับ
 • ๑. รูปถ่ายปัจจุบัน
 • ๒. ชื่อ/สกุล (ใส่ ยศ มาด้วย ถ้ามี)
 • ๓. วุฒิ การศึกษา (พธ.บ., วท.บ., ศศ.บ., คบ.) และสาขาที่เรียน
 • ๔. ชื่อ/สกุล คู่สมรส (ถ้ามี)
 • ๕. ชื่อ/สกุล บุตร/ธิดา (ถ้ามี)
 • ๖. ภูมิเลาเนาเดิม อำเภอ, จังหวัด
 • ๗. ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรฯ บ้าน, เบอร์โทรฯ มือถือ
 • ๘. ว/ด/ป เกิด
 • ๙. อาชีพ (รับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท ฯลฯ)
 • ๑๐. ที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ทำงาน, เบอร์โทรฯ ที่ทำงาน
 • ๑๑. e-mail
 • ๑๒. จบจาก รร.ราชธานี ชั้น ม.๓ หรือ ม.๖, ปีการศีกษา (ถ้าจำปีไม่ได้ ให้บอกปีที่เรียนจบ)

From: joshua tote [mailto:tote_sp@hotmail.com]
Sent: Thursday, April 29, 2010 1:00 PM
To: Songkran So. [IS]
Subject: RE: ศิษย์เก่า ร.ร.ราชฯ ข้อมูลเพิ่มเติมฯ

สวัสดีครับ พี่สงกรานต์
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สำหรับศิษย์เก่าวัดราชธานี เท่าที่ผมทราบว่าอยู่ที่กรุงเทพฯ และที่ต่างจังหวัดที่ยังติดต่อได้ (นอกนั้นพี่ๆ คงมีข้อมูลบ้างแล้ว) มีดังนี้ครับ

๑. พระสงฆ์
๑.๑. พระอาจารย์ โกมิน จันทาโภ จนท.ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. พักที่วัดพระยาทำ บางกอกน้อย กทม.
๑.๒ พระอาจารย์ นเรศ หลำนุ้ย นักศึกษา ป.โท มจร. พักที่วัดพระยาทำ บางกอกน้อย กทม.
๑.๓ พระอาจารย์ ธีรพงษ์ (ประกอบ) ถิรธมฺโม (จันคง) พักที่วัดบางยี่ขัน บางพลัด กทม.
๑.๔ พระอาจารย์ วินิจ ฐานิสฺสโร (ลำดับ) พักที่ วัดปลายนา (อินทาราม) อ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย
๑.๕ พระอาจารย์ ชัยวิรัตน์ ฯ พักที่ วัดเก็จโฮ่ จว.ภูเก็ต

๒. คฤหัสถ์
๒.๑ ร้อยเอก เกรียงไกร จันทะแจ่ม อนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก พักที่ จว.ปทุมธานี
๒.๒ นาย ไสว เครือภักดี พนง.บริษัทเอกชน พักที่ เขตบางนา กทม.
๒.๓ นาย มิ่งขวัญ ยิ้มยวน พักที่ชุมชนวัดพระยาทำ เขตบางกอกน้อย กทม.
๒.๔ นาย ธงชัย (อ๋อ) ฯ พักที่ชุมชนวัดพระยาทำ เขตบางกอกน้อย กทม.
๒.๕ นาย ประสิทธิ์ อ้นอ๊อด พนง.ห้างสรรพสินค้า พักที่ชุมชนวัดปฐมบุตรฯ เขตบางพลัด กทม.
๒.๖ ว่าที่ ร.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล (ว่าที่อนุศาสนาจารย์ ทบ. ปี 53) พนง.โรงแรมฯ พักที่ จว.ชลบุรี
๒.๗ สิบเอก ไพฑูรย์ ฉิมท้วม จทน.ฝ่ายสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ พักที่ จว.เพชรบูรณ์
๒.๘ นาย ธานี คำมีช้าง พักที่ จว.ปทุมธานี
๒.๙ นาย สุเทพ คำสุนันท์ พักที่ จว.สมุทรปราการ
๒.๑๐ นาย วีรพงษ์ สุขใส พนง.บริษัทการบินไทย พักที่ อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี
(๒.๑๑) นาย พิชชากร (ประเสริฐ) สิทธิสน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วครับ พักที่ สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง..(วันครบรอบก่อตั้ง โรงเรียนฯ ก็คาดว่าจะได้ทำบุญอุทิศให้ศิษย์เก่า รวมทั้งครูอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ)

สำหรับท่านอื่น ๆ แล้วผมจะลองประสานดูนะครับ...อย่างน้อย ๆ ก็เป็นการกระจายข่าว ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับทราบกัน..และช่วยกันเผลแพร่...มีอะไรเพิ่มเติมจะแวะเข้ามาดูในเว็บฯ ครับ

36 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 พฤษภาคม 2553 20:17

  นายสัญญา เจริญตา พนง.บริษัทเอกชน จว.สระแก้ว
  นายสมศักดิ์ เพ็งเอี่ยม บ้านอยู่ใกล้กับ วัคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน ถามคนละแวกนั้น รู้จัก
  นายสมศักดิ์ อินทะแสง พนง.บริษัทเอกชน บางแค
  นายสมบูรณ์ พูนทรัพย์เสนา (คลุมเครือ) พนง.บริษัทเอกชน บางพลัด
  นายวัชรพงษ์ ถาบัว พนง.บริษัทเอกชน จว.ระนอง (หนีม๊อบ รอม๊อบหาย จะกลับ กท.)

  ตอบลบ
 2. รายชื่อนักเรียน รุ่น 8 ปีการศึกษา 2537-2539 จบ มี.ค.2540
  พระอาจารย์ที่สอน
  พระอาจารย์สุธน สุธโน
  พระอาจารย์ประหยัด
  พระอาจารย์สงวน
  พระอาจารย์อุดร
  พระอาจารย์ประจวบ
  พระอาจารย์ประพิศ
  1.พระเลียบ ฉันทะกะโร ไม่ทราบข่าว คนโขทัย
  2.พระโกมินทร์ จันทาโภ คนโขทัย
  3.นายสน ไม่ทราบข่าว คนโขทัย บ้านกง
  4.นายอ้อ ไม่ทราบข่าว คนโขทัย บ้านกง
  5.นายลอย ไม่ทราบข่าว คนโขทัย บ้านกง
  6.นายปรีชา มณีย์ (ชา) ไม่ทราบข่าว บ้านอยู่ที่ จว.มหาสารคาม ตั้งแต่เรียนจบมา ไม่เคยเจอกันเลย
  7.นายณรงค์ ศรีภักดี (เล่ห์) ไม่ทราบข่าว บ้านอยู่ที่ จว.มหาสารคาม ตั้งแต่เรียนจบมา ไม่เคยเจอกันเลย
  8.นายสมศักดิ์ เพ็งเอี่ยม (โตก) ไม่ทราบข่าว คนโขทัย บ้านสวน
  9.นายสมศักดิ์ อินทะแสง (ใหญ่) คนโขทัย บ้านกง
  10.นายปาทาน สร้อยสน (ต่าย) ไม่ทราบข่าว คนโขทัย บ้านกง
  11.นายสัญญา เจริญตา จว.สระแก้ว คลองหินปูน
  12.นายสมบูรณ์ คลุมเครือ จว.กำแพงเพชร คลองลาน
  13.พระนเรศ หลำนุ้ย คนโขทัย คีรีมาศ
  14.นายจอม ศรีม่วง คนอุดรธานี ตั้งแต่เรียนจบมา ไม่เคยเจอกันเลย
  15.นายวัชรพงษ์ ถาบัว (หัวหน้าห้อง ต้องเป็นเบ๊ เวลาไปถ่ายเอกสาร หรือซื้อหนังสือพิมพ์ student weekly วิชาพระอาจารย์สุธน) คนเลย
  16.นายชาญเดช วงศ์ธรรม คนชัยภูมิ ปัจจุบัน น่าจะทำงานอยู่ที่ กท. เพราะผมเคยติดต่อเค้าได้
  17.นายโลม (วัชรินทร์) ด้วงลอย คนโขทัย บ้านหลุม
  18.นายปัดชา ศรีวงษ์อ่อน คนกาฬสินทร์ ผมเจอครั้งล่าสุด ปี 2541 ตอนนั้น เขาทำงานที่สมุทรปราการ

  ตอบลบ
 3. ถ้าเป็นไปได้ อยากได้เบอร์มือถือด้วยครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5 พฤษภาคม 2553 00:04

  ยังมีอีกคนครับ รุ่น 8 รุ่นที่ดื้อที่สุดแน่เลย
  นาย ปัดชา แต่จำนามสกุลไม่ได้ครับ

  soodyod/it

  ตอบลบ
 5. ยากนะครับ สำหรับเบอร์ เพราะอย่างที่บอก มีติดต่อกันไม่กี่คนอ่ะคับ เด่วผมจะส่ง link ให้คนที่สามารถติดต่อได้ ส่วนเบอร์เป็นเรื่องส่วนตัวครับ รอให้เจ้าตัวแต่ละคนมาอ่าน แล้วโพสเบอร์ของแต่ละคน ต่อจะดีกว่าครับ

  ตอบลบ
 6. น้อง tae รบกวนบอกเพื่อนๆ เรื่อง link ของ ศ.รว. นี้ด้วย เพื่อพวกเขาจะได้เข้ามาให้ข้อมูลกับพี่ และอย่าลืมเข้าไปอ่านรายงานการประชุมฯ ด้วยนะครับ เพื่อติดตามความคืบหน้า การประชุมครั้งต่อไปพี่หวังว่า ศ.รว. ทุกคน ทุกรุ่น ที่ทราบข่าว จะเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเด้อ... อิ อิ อิ แล้วจะแจ้งอีก T ว่าวันไหน แต่ที่ทราบแน่ๆ สถานที่น่าจะเป็นวัดอินทร์ บางขุนพรม ของท่านเจ้าคุณถนอม ครับ ขอเชิญล่วงหน้าทุกคนเลยนะครับ

  ตอบลบ
 7. พี่สงกรานต์ ครับ งานนี้ถ้าจะให้ดี ผมว่า จะจัดฟุตบอลกระชับมิตรสักแมทต์นะครับ เพื่อเป็นการรำลึกความหลังให้หลวงพ่อ 555++ (พูดเล่น)เดี๋ยวผมจะลองส่ง link ให้ก่ะเพื่อนๆ ที่ยังติดต่อได้ให้อ่ะครับ แล้วเด่วผมว่าน่าจะทำเป็น facebook ด้วยก็ดีนะพี่ เพราะผมเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมก็เพราะ facebook นี่แร่ะครับ มีไรคืบหน้ารบกวน update ด้วยนะครับพี่

  ตอบลบ
 8. soodyod/it
  รุ่น 8 เป็นรุ่นที่ดื้อแน่นอน ขนาดทำให้พระอาจารย์ประหยัดเดินออกจากห้องไม่สอนได้อ่ะ หลวงพี่เรียบ ต้องพาพวกเราเอาดอกไม้ไปขอขมา 55+ แต่อาจารย์ที่เป็นฆราวาสรักพวกเราหลายคนนะ อาจารย์ปราณี อาจารย์ศรีไพร อาจารย์สถิตย์ อาจารย์ภาณุวัฒน์ อาจารย์หม่อมหลวงนพวงศ์ โหยหลายคน

  ตอบลบ
 9. หะ แหล่ม เลยยยยยยยย คริ คริ คริ จัด FUTSAL 7 คน เปงงาย แล้วแต่ละคนก็คอยวิ่งหลบลูกกระสุน (หนังสะติ๊ก) หลวงพ่อ ด้วยอ่ะ...คงตื่นเต้นดี..คริ คริ คริ
  หนับหนุนๆ idea facebook แต่ขาดคนทำ ฝาก tae กับ sanya ช่วยพี่เรื่องนี้หน่อยด้ายม๊า...
  ปล. กำลัง update ข้อมูลน้องทั้งสองอยู่นะ รอแป๊บนึงเข้าไปดูหน้าหล่อๆ ของตัวเองได้เลยนะน้อง...ไปละ...แว๊บบบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2553 22:37

  สงสัยไหมครับ ว่าทำไมเราต้องไปเรียนที่วัดราชธานี ??? เพราะไรดลใจ

  ขอถามพี่ ๆ รุ่นพี่หน่อยครับ

  soodyod/it

  ตอบลบ
 11. soodyod/it
  ไม่สงสัยหรอก คงเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตอ่ะ ทำให้พวกเรามาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน เรียนด้วยกัน เล่นด้วยกัน คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะ ถ้าเป็นไปได้อยากย้อนเวลากลับไปเหมือนในวันวาน ยิ่งตอนไปปฏิบัติธรรมบนเขาทุ่งเสลี่ยม สุดยอดมาก วิ่งหลบหนีฝนกันบ้าง ได้ยินเสียงหมาป่าหอนบ้าง โหย บรรยากาศแบบนั้น คงหาไม่ได้อีกแล้ว คิดถึงๆๆ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2553 23:13

  พี่โจ ครับผมว่า ตีมWeb น่าจะสีเหลือง เหมือนตอนตะวันกำลังขึ้นจะสวยกว่าไหมพี่ เหมือนกำลังบอกว่า เรากำลังจะตื่นแล้วจาก...

  soodyod/it

  ตอบลบ
 13. อื่ม...เห็นด้วยครับ ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออก ก็เลยเอง theme นี้ไปก่อนเพราะสีประจำโรงเรียน คือ ชมพู+เหลือง (พี่อ่านจากประวัติโรงเรียน ชมพูหมายถึงความสดใสของเช้าวันใหม่ เหลืองหมายถึงความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)อย่างไรก็ตามไว้จะพิจารณาเปลี่ยน (ไปเรื่อยๆ) ให้ละกันนะ...

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2553 02:20

  อยากให้อาจารย์มา Post บ้างจังเลยครับ ว่าเป็นไงบ้างปัจจุบัน

  คิดถึงบรรดาผู้มีพระคุณ
  ไม่มีท่านวันนั้น วันนี้จะมีเราไหมหว่า???

  R8
  soodyod/it

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2553 03:27

  ศิษย์เก่า รุ่น 5 ขอแจมด้วย รุนเดียวกับท่าน อรชุน ท่านวินัย

  ตอบลบ
 16. ยินดีต้อนรับทุกรุ่นครับ ยังงัยก็ส่งข้อมูลมาให้พี่ด้วยนะครับ จะได้ upload เข้าทำเนียบรุ่นให้ต่อไป...เอ๊าเชียร์....!!!
  ปล. ขอความกรุณาทุกท่าน ลงชื่อเวลาแสดงความคิดเห็นด้วยเด้อ...พี่น้องคร๊าบบบบบบ คริ คริ คริ

  ตอบลบ
 17. จบมารุ่นเท่ารัยจำไม่ได้แร้ว เรียนม.1 ปี 2529 สมัยมหาเรียบเป็นครูใหญ่ ครูทองสร้อยเป็นครูน้อย ครูธีรวัฒน์ ครูสมชายเป็นครูเล็ก 555++

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ15 พฤษภาคม 2553 09:06

  เพื่อน พ้อง น้อง พี่ ชาวราชธานี

  ตอบลบ
 19. ใครที่ติดด่อเพื่อนๆได้ก็นำมา uodate กันบ้างนะค้าบ

  ตอบลบ
 20. ส่วนเพื่อนที่ผมติดต่อได้มีดังนี้คับ .. สุทัศน์ ทับคง ,เบี้ยว สุวรรณ ,สัญญา เจริญตา ,สมบูรณ์ คลุมเครือ ,สมศักดิ๋ อินทะแสง ,โลม ด้วงลอย ,สำรวย มาทอง ,ชาญเดช วงศ์ธรรม และตัวผมเองค้าบ วัชรพงษ์ ถาบัว e-mail : taloktoktak.t@hotmail.com และ facebook search คำว่า "ตะล๊อกต๊อกแต๊ก เต๊ะ" คับ แล้วเจอกันคับเพื่อนๆ เพื่อนคนใหนมี msn หรือ facebook โพสบอกด้วยนะคับ ส่วนใครมีสาวๆ ก็แนะนำกันบ้างนะคับ เพราะผมก็ยังโสด รอสาวๆหลงมาหาอยู่เหมือนกันค้าบ 5555+

  ตอบลบ
 21. ทั่นทั้งหลาย...ไปใช้ webboard กันดีกว่า ที่นี่เลย...http://rtnclub.blogspot.com/p/webboard.html

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2553 22:29

  รุ่นที่ 8 ลืมนายจอม ได้ไงเนี่ย ไอ้หำ tae

  ตอบลบ
 23. 14.นายจอม ศรีม่วง คนอุดรธานี ตั้งแต่เรียนจบมา ไม่เคยเจอกันเลย ครายบอกว่าลืมอ่ะ นายจอม แกอ่ะนั่งคู่ก่ะเราเลยนะ เพราะเลขที่ต่อกัน วันนั้น ยังจำได้ นายยังเปิดเพลงจากซาวน์เบ้า ให้เราฟังเลย โดยเฉพาะเครื่องคิดเลข เราอ่ะยืมนายบ่อยมากกกกกกก

  ตอบลบ
 24. เด็กเลี้ยงหมา ( ชัยวิรัตน์ ณ ภูเก็ต )18 มิถุนายน 2553 02:44

  รายงานตัวครับทุกท่าน ศิษย์เก่ารุ่นเดียวกับ อ๋อ ครับ ( รุ่นไหนละนี้ )
  อยู่วัดราช 6 ปี เต็มๆ อบอุ่น คุ้นเคย ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในความทรงจำ
  อยากกลับไปเยี่ยมสถาบันเก่าเหมือนกัน เพื่อนๆพี่ๆคงยังจำกันได้เน้อ
  วันทอดผ้าป่าอาจได้เจอกันเด้อครับ
  ปัจจุบัน : ทำงานเผยแผ่อยู่ ภูเก็ต ครับ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2553 04:50

  ไม่รู้เป็นไงส่งไปก็ไม่มีข้อความกับเขาเลยนะส่งสัยอยู่บนเขา จึงไม่มีคนเห็นใจกันบ้างเลย จากครูบนดอกนามว่า อั๋น ห้วยพลูหรืออั๋น พธ.บ. รุ่นเดียวกับ ท่ายผู้อำนายการโรงเรียนราชธานีรูปปัจจุบันและท่านพระมหาอรชุนด้วย มันท้อแท้

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ29 มิถุนายน 2553 18:50

  พระอาจารย์สมศรี คุณวีโร มารายงานตัว เคยปฏิบัติศาสนกิจที่นี่ ปี 2536
  ใครจำฝ่ามือพระอาจารย์ได้ ก็ ติดต่อได้
  http://www.watpotikaram.com/
  เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0812974226
  E-mail: potikaram@hotmail.com
  ตอนนี้ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ใครผ่านก็บอกหรือไปเยี่ยมพระอาจารย์ได้

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ6 กรกฎาคม 2553 02:23

  สวัดดีคราบทุกท่านชาวราชธานีวิทยาลัย ดีใจคราบที่เป็นส่วนหนึ่งของการทอดผ้าป่าครบ สามสิบปี อยู่ใกล้แต่รู้เรื่องช้ากว่าใครเลย...ธรรมดาตอนนี้อยู่แถวชนบท(บ้านนอก)คราบ

  ตอบลบ
 28. วิทยา ศิลายศ (เจี๊ยบ)6 กรกฎาคม 2553 02:36

  เมื่อไรจะลงรูปงานทอดผ้าป่า ๓๐ ปีราชธานีวิทยาลัยละครับผม อยากดูว่ามีผมหรือป่าว เสียดายเพื่อหลายคนไม่ได้ไปร่วมงาน กระผม ม.๖ รุ่น ๒ ครับ มีใครบ้าง...อยากรู้ละสิ...ก้อ..จอม แก้วเนย สมบัติ สมจิตร แดนชัย สมาน วิวัตร แสวง อุดร ประจวบ .....ประมาณนี้นะครับผม

  ตอบลบ
 29. ดูภาพงานที่นี่แก้ขัดไปก่อนก็ได้นะอาจารย์วิทยา

  http://www.watpotikaram.com/webboard/index.php?topic=2882.0

  http://www.watpotikaram.com/webboard/index.php?topic=2884.0

  http://www.watpotikaram.com/webboard/index.php?topic=2885.0

  ตอบลบ
 30. วิทยา ศิลายศ (เจี๊ยบ)7 กรกฎาคม 2553 21:45

  กราบขอบพระคุณครับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์ ซึ่งในน้ำใจเหลือเกินที่มาร่วมงาน คนร้อยเอ็ดใจถึงอย่างนี้ทุกเลยนะครับ ถ้าไปบ้านจะตั้งใจกราบนมัสการครับผม

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2553 00:53

  ม.3 รุ่น 7 ที่จบ ปี 2535 ไม่เห็นมารายงานตัวเลย รุ่นที่มีสามเณร มาเรียนมากที่สุดที่จำได้ ประมาณ 3 ห้องเรียน

  ตอบลบ
 32. ม.3 รุ่น 7 ที่จบ ปี 2535 น่าจะใช่รุ่นผมนะครับ เพราะว่าจำได้ว่าไปต่อที่
  บาลีเตรียมม.4อีกตอนปี36-37-38 อ่ะครับ ชื่อสมชาย ทุมอาริยะ ปัจจุบันเป็นครู ที่อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร.ร.บ้านบางลาด โทรศัพท์ 0899571561,0869251272 เว็ปไซต์ http://www.thumariya.ob.tc

  ตอบลบ
 33. สวัสดีครับ ผม รังสรร์ อินสกุล แต่จำไม่ได้ว่ารุ่นไหน แต่ว่าเป้นรุ่นที่สามเณรมากที่สุดอะครับ ประมานปี 2543-5นี้อะครับ

  ติดต่อได้ที่ http://www.facebook.com/profile.php?id=100000127555993

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2555 05:13

  สุเทพ พนักงานบริษัทพานาโซนิคจำกัด ที่พัก: ซ.ลาดพร้าว 101 บางกะปิ กทม.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2555 05:18

   สุเทพ พนักงานพานาโซนิค ร.ร.ราชธานีวิทยาลัย รุ่นที่ 1/2525

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2556 11:22

  พรทิพย์ นวลจันทร์ รุ่น4 ครับ

  ตอบลบ

ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นสำหรับ "สุภาพชน" เท่านั้น
และโปรดลงชื่อด้วยทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็น จักเป็นพระคุณยิ่ง

 
Powered by: Mr. Songkran Somwong